• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia sportu i jego wpływ na społeczeństwo.

Widoczny każdego dnia transport można klasyfikować w różny sposób. Ze względu na środowisko, wyróżnić wolno przewóz lądowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz samoczynny, a transport bezsilnikowy korzysta z siły mięśni człowieka czy też zwierzęcia pociągowego. Pod względem typu transport można podzielić na: towarowy oraz pasażerski. Może posiadać on charakter wielozadaniowy lub ewentualnie wyspecjalizowany rodzaju ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być efektem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, zwłaszcza w przypadku korzystania z rozmaitych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły oraz nieciągły. Transport ciągły charakteryzuje się strumieniowym transportowaniem masy przewozowej. Inne rodzaje przewozu należą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: widoczny każdego dnia transport publiczny, ekonomiczny i pojedynczy.

1. Tutaj

2. Znajdź więcej

3. Otwórz link

4. Dowiedz się więcej

5. Znajdź tutaj

Categories: Blog

Comments are closed.